گزارش نظر

سلام
در مشهد یک استخر پرورش ماهی 20 در 30 بتنی داریم با عمق 5 متر از کف تا لبه استخر آب وارد شده در استخر به طور مرتب نیست ولی هر ماه شارژ میشود برای ماهی کپور هزینه خرید بچه ماهی و هزینه خوراک و هزینه هوادهی در صورت نیاز و قیمت فروش عمده رو لطفا بیان کنید. ممنونم
جوابیه شیلات
در این شرایط کار کردن اقتصادی نیست.ولی هزینهای خرید بچه ماهی و غذا وغیره بین 5 تا 6 هزار تومان است.
مدیریت سایت سیلات