گزارش نظر

سلام من مهدی هستم یک نوجوان 18ساله قبلا ماهی عید پرورش دادم وفروختم حال میخواستم ماهی خوراکی پرورش بدم کتاب های زیادی خوندم وچیزهای زیادی بلدم برای پرورش چند وان یک در یک دارم میخواستم ببینم می شه برای شروع با همون وان ها یک هزار قطعه بچه ماهی پرورش بدم
جوابیه شیلات تراکم در تولید وابسته به شرلیط آبی و هوادهی است که در صورت تامین آب مناسب و هوادهی مستمر که نیاز به برق سه فاز است شما می توانید 20 کیلو در هر متر تولید داشته باشید
مدیریت سایت شیلات