گزارش نظر

باسلام. استخر ذخیره آب کشاورزی (چاه موتور) باجنس پلی اتیلن در ابعاد 50*45 با عمق 4/5 خراسان رضوی شهرستان بردسکن، قصد پرورش ماهی گرمابی دارم. لطفا راهنمایی کنید باتوجه به اینکه زمستان سرد وخشک وتابستان گرم و خشکی داریم پرورش چه نوع ماهی صرفه اقتصادی داره واینکه بچه ماهی چندگرمی واز نظر تراکم چه تعداد در متر مکعب باید در نظر گرفته بشه، لطف کنید قیمت روز بچه ماهی کپور وآمور را هم ذکر کنید. متشکر
جوابیه شیلات
برای پرورش ماهی گرمابی حداقل 7 ماه نیاز به دمای بالای 20 درجه برای آب دارید و میزان تراکم بستگی شدید به میزان اکسیژن محیط دارد که اگر از هواده استفاده نمایید می توانید متوسط 20 کیلو در هر متر مکعب تولید داشته باشید ولی در مورد پرورش ماهی نمی توانید همه عمق 4.5 متر را ند نظر قرار دهید به طور معمول یا توجه به سطح غذادهی حدود 2 متر مورد استغاده ماهی است.
قیمت هر قطعه بچه ماهب 30 گرمی آمور و کپور حدود هزار تومان تمام می شود.
مدیریت سایت شیلات