گزارش نظر

سلام برای پرورش ماهی آمور ، اگر به ازای دو کیلو گوشت ماهی ما نیازمند 25 کیلو گرم یونجه باشیم خوب چگونه صرفه اقتصادی برای ما دارد وقتی هر کیلو یونجه را 1000 تا 1200 تومان قیمت گذاری میکنند . یعنی به ازای هر دو کیلو گوشت آمور ما 25 هزار تومان حداقل فقط بابت تغذیه آن هزینه کرده ایم و برق ابو زحمتو .... که هیچ ولی گوشت آن از این مقدار کمتر خریداری می شود !!!! احتمالا من یک جای مطلب را درست درک نکرده ام لطفا برای من این مساله را روشن بیان کنید که چگونه باید آمور دو کیلویی مقرون به صرفه را پرورش داد ؟
جوابیه شیلات
این آمار 1000 تا 1200 که قیمت گندم دربازار است . دانه یونجه مد نظر نیست. مقصود علوفه است که قیمت بسیار پایینتر ازاین مبلغ داریم . در ضمن در مواقع نگهداری آمور کاشت دیواره های استخر و یا زمین دیگری در اطراف استخر مد نظر است نه خرید یوئنجه به صورت عمده از بازار.
مدیریت سایت شیلات