گزارش نظر

سلام تراکم پرورش ماهی قزل الا رنگین کمان فوق متراکم در هر متر مکعب چقدر است ؟منظور از ظرفیت تراکم پرورش , بچه ماهی 20 گرمی است یا ماهی 2 کیلویی یعنی مثلا تراکم باشه 40 کیلو در هر متر مکعب, 40 تقسیم بر وزن ماهی محصول یعنی دو کیلویی میشه یا وزن بچه ماهی 20 گرمی(ماهی اولیه)؟
وزن ماهی قزل الای رنگین کمان در ۶ ماهگی و یک سالگی چقدر است؟
بهترین بچه ماهی از نظر وزن و تلفات برای پرورش چند گرمی است برای شروع پرورش ماهی قزل الا؟
جوابیه شیلات
همیشه تراکم نهایی در نظر گرفته می شود و در فوق متراکم تا 100 کیلو در هر متر مربع با تزیق اکسیژن می توان کار کرد ..در 6 ماهگی حدود 500 گرم و در یک سالگی بالایک کیلو خواهد بود ...خرید و وزن اولیه به مدیریت تولید ... بازار مصرف .. تجربه پرورش دهنده دخیل است ... برای پروار بندی حداقل 10 تا 20 گرم وزن مناسب است ..
مدیریت سایت شیلات