گزارش نظر

سلام .دوتا سوال ؟ اول اینکه طبق تجربه و مقالاتی که از بعضی پرورش دهند های ماهی خواندم گیاه بومادران آبی شدیدا در رشد آمور تاثیر داره من از کجا تهیه و چطور میتونم در استخر پروش بدم ؟؟؟؟ و سوال دوم من ۷ هتکار زمین دارم که چون در شیب است و کنار تالاب انزلیه و نزدیک رودخانه و کانال همیشه پر از آبه و تازه باید برای شالی آب اون خالی بشه داخل تالاب پس مشکلی با آب نداریم حالا برای استخر حتی از خوده تالاب و کانال های اطراف هم میشه آب به مقدار نامحدود بیاد داخلش و ازش خارج بشه. عملا آبی برداشت نمیشه ولی همیشه داخلش آب هست با این تفاسیر میشه راحت مجوز گرفت ؟؟؟
جوابیه شیلات
در خصوص این گیاه اطلاعات خاصی در شیلات وجود ندارد و عمل کاری صورت نگرفته و رشد این گیان در مزارع به صورت خودبه خودی بوده است . در خصوص دریافت مجوز نیز باید عنوان نمایم با توجه به وجود حریم در تالاب انزلی این گونه مزارع نمی توانند مجوز دریافت نمایند . جز اینکه خارج از محدوده و حریم تالاب از نظر محیط زیست تشحیص داده شود.
مدیریت سایت شیلات