گزارش نظر

سلام
آیا کلا پرورش اردک ماهی صرفه اقتصادی دارد ؟ با توجه به اینکه در بازار گوشت آن گران است اما کمتر کسی دنبال پرورش ان میرود ؟ اردک ماهی را چطور باید تغذیه کرد؟
در صورتیکه بخواهم آنرا بصورت تفننی و سرگرمی در یک استخر کوچک پرورش دهم ، چه شرایطی لازم دارد؟
ممنون
جوابیه شیلات
این ماهی جهت کنترل بیولوژیک در برخی ازاستخرهای گرمابی پرورش داده می شود ولی برای این گونه عدای مناسب جهت پرورش وجود ندارد . این گونه شکارچی و زنده خوار است و در این استخرها از ماهیان هرز زیر سایز استفاده می کند.
در حال حاضر امکان پرورش آن موجود نیست .
مدیریت سایت شیلات