گزارش نظر

ممنون از پاسخ شما فرمودید در سنگر پرورش خاویاری هست سوالم اینه که پرورش خاویاری این مناطق به صورت روباز هست یا در فضای سالن و بسته انجام میشه ممنون از پاسخ شما
جوابیه شیلات
هر دو صورت وجود دارد.
مدیریت سایت شیلات