گزارش نظر

سلام و درود به نظر شما منطقه سنگر مناسب پرورزش ماهی هست و از دبی آب خوب برخوردار هست و دیگه اینکه چرا تو سنگر اینقدر پرورش ماهی گرمابی هست آیا مزیت خاصی به لحاظ جغرافیا یا منابع آبی داره ممنون از شما
جوتبیه شیلات
سنگر شرایط خوبی برای خاویاری نیز دارد و مزارع خاویاری بزرگ و مهمی دارد . این شهرستان از منابع آبی و موقعیت جغرافیایی ماسبی برخوردار است که می تواند از مهمتریم علتهای رونق این صنعت باشد.
مدیریت سایت شیلات