گزارش نظر

سلام و عرض ادب
در خصوص دوره های اموزشی و دریافت گواهینامه معتبر برای پرورش زالو چه موسساتی را پیشنهاد میکنید؟
جوابیه شیلات
شیلات نمی تواند منبع مشخصی را تایید کند
فقط اگر دوره ای در شیلات برگزار گرددمورد تایید ما می باشد.
مدیریت سایت شیلات