گزارش نظر

با عرض سلام. من مدرک اشتغال به تحصیل دارم میشه با این مدرک مجوز پرورش ماهی گرمابی بگیرم؟
جوابیه شیلات
برای گرفتن مجوز نیاز به زمین و مجوز برداشت آب دارید و برای مدرک دیگری ملاک نیست.
مدیریت سایت شیلات