گزارش نظر

سلام و خسته نباشید
لطفا بفرمایید آستانه تحمل فیتوفاک و کپور نسبت به شوری آب بر اساس ( ای سی ) چقدر است ؟
آیا میتوان با آب چاه با ای سی 6 ای 7 هزار فیتوفاگ و کپور را پرورش داد ؟
جوابیه شیلات
زیر 10 هزار امکان پرورش وجود دارد.
مدیریت سایت