گزارش نظر

سلام
میخواستم بدانم ضریب تبدیل ماهیان خاویاری در شرایط مناسب چقدر است
جوابیه شیلات
ظریب تبدیل 1.5 تا 2 برای غذای ایرانی بدست آمده است.
مدیریت سایت شیلات