گزارش نظر

با سلام
آیا با آب چاه میشود شاه میگو آب شیرین پرورش داد؟ اگر میشود چه روش‌هایی دارد و مجوز در استان گیلان به این کار داده میشود؟
جوابیه شیلات
روش خاصی ندارد و شیلات هم مجوز می دهد.
مدیریت سایت شیلات