گزارش نظر

سلام
من 30 میلیون سرمایه و یک هکتار زمین زراعی دارم.
یه راهنمایی کنین که من چه کاری میتونم شروع کنم.
جوابیه شیلات
گزینه های راحتی در دست نیست. با هزینه های تولید و قیمت بازار تولید در هجم کم اقتصادی نیست و پیشنهاد نمی شود.سعی کنید با مراجعه به شیلات و بازدید حضوری کارشناسان نسبت به نوع فعالیت خود توضیح بیشتری داده و نظر کارشناسی بگیرید.اقدام عجولانه نکنید.
مدیریت سایت شیلات