گزارش نظر

با سلام در صورتی که شرایط اجراای این کار از لحاظ فنی وجود داشته باشد بنده هم علاقمند به مشارکت مالی و البته به لحاظ بعد مسافت هم تا کمی مشارکت فنی دارم دوستانی هم توی لنگرود دارم باید تولید ملی را افزایش دهیم و واردات را کاهش دهیم
جوابیه شیلات
از علاقه مندی و اعلام نظر مثبت شما سپاسگزار هستیم امیدوارم بتوانید در عرصه های شیلات فعالیتهای خوبی داشته باشید.
مدیریت سایت شیلات