گزارش نظر

با سلام
میخواستم ببینم که اگر بخوام بچه ماهی ۱۰۰ گرمی بریزم، چند ماه طول میکشه بچه ماهیی ها به وزن ۵۰۰ گرم برسن؟ و در اینصورت چند دوره در سال میتونم برداشت داشته باشم؟
و آیا این روش اقتصادیست؟
جوابیه شیلات
برای گونه گرمابی یا سردابی و با چه نع آبی و چه تجهیزاتی - عنوان نمایید تا راهنمایی کنیم.
مدیریت سایت شیلات