گزارش نظر

سلام. بنده در شهرستان بابل هستم میخواستم در یک باغ به مساحت 400 متر چند تا استخر پیش ساخته پرورش ماهی بزارم. میخواستم ببینم با آب چاه میشه ماهی پرورش داد؟ چه نو ماهی میشه پرورش داد؟
جوابیه شیلات
تا 2 تن تولید از هر گونه با توجه به شرایط آبی و شرایط موجود در پروش می توان کار کرد بدون برق سه فاز . اگر برق سه فاز داشته باشید شرایط بسیار فرق خواهد کرد.
مدیریت سایت شیلات