گزارش نظر

سلام
در مورد پرورش ماهی در استخرهای پیشساخته مطلب بگذارید.
آیا اقتصادیست که در محدوده شهری به پرورش ماهی مشغول شویم؟
با تشکر
جوابیه شیلات
اقتصادی نیست و مجوز هم داده نمی شود.
مدیریت سایت شیلات