گزارش نظر

با ًسلام
با سرمايه دو ميليارد تومان ميشه مزرعه پرورش ماهي خاوياري (بخصوص فيل ماهي) چند تني إيجاد كرد؟
آيا منابع طبيعي زمين واگذار ميكند؟
با اين ميزان سرمايه از طرف ما چه ميزان ميتوان از بانك تسهيلات دريافت كرد ؟
جوابیه شیلات
واگذاری زمین از منابع طبیعی به ندرت امکان پذیر است . ولی دریافت وام و اجرای پروژه با این مبلغ می تواند انجام شود. شما برای اطلاعات تکمیلی می توانید به شیلات گیلان مراجعه نمایید.
مدیریت سایت شیلات