گزارش نظر

سلام خسته نباشید
افزایش وزن بچه ماهی انگشت قد گرم آبی در پایان دوره پرورش چقد هست؟
کپور؟ آمور؟ فیتو و بیگ؟
مرسی منتظر راهنماییتون هستم
جوابیه شیلات
این یک امر نسبی است ولی در پایان دوره هفت ماه حداقل 1.5 کیلو باید برسد.
مدیرت سایت شیلات