گزارش نظر

با سلام .
دبی موتور آب طبق مجوز 15 لیتر در ثانیه می باشد و متراژ زمین سه هزار متر می باشد .متراژ استخر ها و مقدار ماهی برای این آب و هزینه های راه اندازی برای احداث استخر و تهیه ماهی و غذا چقدر برآورد می شود لطفا یک کتاب نیز معرفی کنید.زمین در تبریز مي باشد.سود هر دوره برای این مقدار نیز چقدر می شود.
جوابیه شیلات
بریا چه نوع ماهی و با چه نوع سازه ای؟
مدیریت سایت شیلات