گزارش نظر

سلام.آیا امکان پرورش ماهیان خاویاری درقفس های دریایی وجود داره؟
جوابیه شیلات
این کار در حال حاضر هم در حال انجام است.
مدیریت سایت شیلات