گزارش نظر

سلام.یک زمین 6 هزارمتری دارم بادو چاه آب که تا 10 لیتر درثانیه میشه آب گرفت.با توجه به علاقه زیادی که به تکثیر بچه ماهی دارم آیا با این متراژو آب مجوز تعلق میگیره؟با این شرایط ظرفیت تولید چقدر میشه؟