چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 18 تیر 1393 ساعت 05:04

محوروچارچوب وظایف و مسئولیت های ادارات شیلات شهرستانها

 

1- نظارت بر بهره برداری از منابع طبیعی در تولید وصید آبزیان نظارت بر صدور  مجوزهای آبزی پروری،ساماندهی و شناسنامه دار کردن واحد های تولیدی و کد دار کردن محصولات

 

2-  ارزیابی مستمر وضعیت کمی و کیفی و اقتصادی تولیدات  آبزیان(صید و آبزی پروری) به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی وتدوین برنامه های راهبردی وراهکارهای اجرایی

 

3-  انجام برنامه ها و اقدامات  هدایتی ، مثل انجام برنامه های آموزشی ،ترویجی در جهت ارتقاء دانش و فن آوری جدید بصورت مستمر در قالب :

 

الف – اجرای پروژه ها ی آموزشی

 

ب-  اجرای پروژه ها ی ترویجی وانتقال فن آوری

 

4- انجام اقدامات حمایتی  مناسب به دست اندرکاران امر تولید  ، صید ،توزیع،بازاریابی و فراوری،مثل تامین و تخصیص تسهیلات بانکی ،نهاده ها خاص و تقویت و توسعه تشکلها  وغیره

 

5-ایجاد تعاملات مناسب وهماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی در جهت کمک به تحقق اهداف و برنامه های توسعه آبزی پروری وصید و صیادی با سازمانها ، بویژه ادارات مرتبط -مراکز علمی وتحقیقاتی وپژوهشی

 

 

خواندن 27678 دفعه

آخرین‌ها از