چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 16 شهریور 1399 ساعت 04:49

فعالیت 9 مركز آبزي پروری و تفرجگاهی با طبخ و عرضه ماهي تازه در شهرستان رودسر

به گزارش روابط عمومی شیلات گیلان:

با وجود ظرفیتهای طبیعی و خدادای نواحی ساحلی – جلگه ای و کوهستانی در شهرستان رودسر وخصوصا"در مناطق روستايي ، ايجاد مراكز عرضه ماهي زنده و طبخ ماهی ، باهدف ارتقاي سطح فعاليت و درآمد آبزي پروران بعنوان یک حلقه تکمیلی زنجيره توليد آبزي پروران ازسوی اداره شیلات رودسرشناسایی و برنامه ریزی و هدایت گردیده که خوشبختانه تاکنون 9  جایگاه  توزيع و طبخ ماهي زنده به همراه ايجاد امكانات استقرارمسافران براي سرو غذا توسعه یافته است . با ایجاد چنین تفرجگاههایی حداقل سه هدف عمده توسعه ای شامل ایجاد اشتغال بیشتر - ارتقاي درآمد آبزي پروران و تسهيلات دسترسي مردم به ماهي تازه بعنوان غذاي سلامتي محقق شده است.

روستای پلام رحیم اباد

 

قاسم اباد سفلی

 

سرولات چابکسر

 

خواندن 82 دفعه

آخرین‌ها از