گزارش نظر

با سلام زمین با وسعت یک هکتار در فومن و سرمایه 100 ملیون دارم ایا میشه با این وضعیت استخر پروش ماهی اهداث کنم ,؟ وچگونه اطلاعات بیشتر در این مورد کسب کنم؟
جوابیه شیلات
به شیلات شهرستان فومن مراجعه نمایید و با کارشناسان ما مشاوره نمایید.
مدیریت سایت شیلات