گزارش نظر

سلام
بنده دانشجوی رشته شیلات در تهران هستم
چطور می تونم کاروزی خود را در این مرکز بگذرونم
جوابیه شیلات
شیلات در طرح کارورزی شرکت نمی کند .ولی با معرفی نامه دانشگاه و مراجعه به مدیرکل شیلات گیلان در صورت نیاز این مراکز می توانید یک دوره آموزشی در این مراکز ببینید.
مدیریت سایت شیلات