گزارش نظر

با سلام بنده قصد صادر کردن خاویار و ماهی خاویاری دارم. اگر ممکن هست به من شماره تماس چند مرکز تهیه و توزیع ماهیان خاویاری و خاویار را بدهید ممنونم.
جوابیه شیلات
با آقای بخشایی به شماره09112834039 تماس بگیرید.
مدیریت سایت شیلات