گزارش نظر

سلام برای گرفتن سریع پروانه موقت استخر پرورش ماهی باید چکار کرد؟
به دلیل شرایطی نمیتونیم پروانه دائم بگیریم الان.
ممنون
جوابیه شیلات
پروانه موقت یعنی چی ؟
ما چیزی با این عنوان نداریم
مدیریت سایت شیلات