گزارش نظر

با سلام خواهشمند است بفرمایید: 1- حداقل فاصله دو مزرعه پرورش قزل آلا از هم چند متر باید باشد؟ 2- این فاصله هوایی می باشد یا از کنار ساحل رودخانه اندازه گیری می شود؟ 3- آیا این فاصله بین محل خروج پساب مزرعه بالا دست با دهانه کانال آب گیری مزرعه پایین دست است یا فاصله کلی دو مزرعه؟ 3- آب اکثر رودخانه های کشور که در حاشیه آن مزرعه پرورش قزل آلا هم احداث شده است مصرف شرب هم دارد. پس چرا گفته می شود مجوز پرورش ماهی برای رودخانه هایی که مصرف شرب دارد صادر نمی شود؟ 4- آیا پرورش ماهی سالمون نروژ با استفاده از تخم چشم زده این ماهی در مزارع پرورش قزل آلا و صرفا با آب شیرین امکان پذیر می باشد؟ لطفا پاسخ سؤالات فوق را به ایمین من ارسال فرمایید. با تشکر، علیرضا اریسیان
جوابیه شیلات

با سلام
این فاصله حدود یک کیلومتر است و رودخانه های با آب شرب هم تاثیر دارد و می تواند دبی کمتری را دریافت نمایید و یا مجوز صادر نشود و فاصله دو مزرعه از هم است
تخم سالمون و بچه ماهی آن در حل حاضر در ایران با آب شیرین پرورش داده می شود و فقط یک دوره در آب دریای خزر نیز در قفس نگهداری و پرورش داده شد که نتیجه مثبت بوده است.
مدیریت سایت شیلات