گزارش نظر

با سلام وتشکر از شما بابت جواب به سوالات به این قسمت از سوالم جواب نداده بودید که در پرورش تک گونه کپور نیاز به غنی سازی استخر هست یا نه با تشکر
جوابیه شیلات
غنی سازی در سیستم پلی کاچر برای ماهی فیتوفاگ انجام می شود .
مدیریت سایت شیلات