گزارش نظر

با سلام وتشکر از شما بابت جواب به سوالات اگر من تک گونه کپور را پرورش دهم ایا نیاز به کود دهی در استخر وجود دارد،اینکه شما در جواب سوالات دیگران گفتید کپور قابلیت پرورش تا25کیلو در متر مکعب را دارد لطفا توضیح دهید با چند لیتر در ثانیه گردش آب امکان دارد یا بطور کلی وضعیت اکسیژن آب به چه صورتی باید باشدممنون
جوابیه شیلات
جهت رسیدن به این تراکم و یا بالاتر از این شما باید در روز 5 تا 8 بار بتوانید کل آب استخر خود را تخلیه نمایید و یا به عبارتی گردش آب داشته باشید.در پرورش مترام کپور شما به ازای هر یک لیتر آب تازه نیاز به 10 لیتر آب برگشتی دارید تا بتوانید گردش مناسب آب را تامین نمایید.
مدیریت سایت شیلات